Intervju med Ian Milsom

Foto: Johanna Ewald St Michaels-5812

Professor Ian Milsom, en känd läkare och expert inom gynekologi, obstetrik och inkontinens som arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhus och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han forskar inom kvinnlig reproduktiv hälsa avseende urininkontinens och andra typer av bäckenbottendysfunktion som prolaps och fekalinkontinens.

1. Vad orsakar kvinnlig inkontinens- och blåsdysfunktion?

Det finns flera orsaker till kvinnlig urininkontinens och andra typer av blåsdysfunktion. De bakomliggande orsakerna varierar beroende på typ av urininkontinens. Vid ansträngningsläckage är en genomgången vaginal förlossning en potentiell bakomliggande orsak, liksom övervikt och ärftlighet för urininkontinens. Andelen kvinnor som lider av trängningsinkontinens ökar med ökande ålder. Det finns därför fler med så kallad blandinkontinens i de högre åldersgrupperna. Det är viktigt att rätt diagnos ställs av en läkare, uroterapeut, gynekolog, urolog, fysioterapeut eller barnmorska.

2. De vanligaste diagnoserna är:

a. Ansträngnings- eller stressinkontinens beror oftast på försvagad bäckenbottenmuskulatur. Förlossningsskador kan resultera i försvagad eller skadad muskulatur vilket leder till en minskad förmåga att kunna förhindra läckage. Bäckenbottenträning och knipövningar kan underlätta livet. Om förbättring uteblir kan kirurgi övervägas
b. Trängningsinkontinens är en annan typ av inkontinens vid hastigt påkommen trängning och som kan leda till mindre blåskapacitet, reflexreaktioner och att urinblåsan tömmer sig.
c. Uroterapeuter har många tips och råd som underlättar vid inkontinens.
d. Blandinkontinens med både inslag av ansträngningsläckage och trängningsinkontinens.

3. Hur kan man minska problemen med kvinnlig inkontinens?

Med forskning kan man identifiera riskfaktorer till exempel i samband med förlossning och utdrivningsskedet för att skapa bättre teknik vid förlossningar.
För de som drabbats av ansträngningsinkontinens är knipövningar och bäckenbottenträning viktiga. Dessutom finns olika operationstekniker t.ex. TVT eller TOT, små band eller slingor som stöttar urinröret.
Det är också bra med regelbunden motion för alla, även gravida, som till exempel att promenera, jogga, cykla eller simma. Det finns också förebyggande studier på träning av bäckenbotten och knipövningar.

4. Vad är fekal inkontinens?

Det är ett svårt problem där man måste veta varför avföring läcker. Det kan vara tarmproblem eller diarré och det skapar ett behov att göra avföringen fastare. Det kan också bero på förlossningsskador till slutmuskulaturen vid ändtarmsöppningen. Man bör börja med besök på en vårdcentral och en läkare för att säkerställa en diagnos så att man kan börja med rätt behandling.

5. Vad beror manlig inkontinens och blåsdysfunktion på?

Urininkontinens är inte ovanligt efter en prostata cancer operation och hos män med neurologiska sjukdomar. Övervikt och dålig kondition kan förvärra situationen.
Precis som för kvinnor är bäckenbottenträning viktig efter behandling. Uroterapeuter arbetar med samma kunskap och principer för både män och kvinnor.

Om du har frågor hör gärna av dig via email till info@sinoba.se så kan vi skicka svar och ge dig goda råd från våra experter.