Enligt Hälso – och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska personer som är bosatta och folkbokförda i Sverige erbjudas hjälpmedel om de har urin- eller avföringsinkontinens och/eller svårigheter att tömma blåsan.

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska alltid föregås av utredning och individuell utprovning och bör anpassas till resultatet av läckagemätning (SOSFS 2008:1 M). Utvärdering av hjälpmedel ska göras regelbundet. Vid förändrade behov ska förskrivaren kontaktas.

De hjälpmedel som förskrivs följer det upphandlade sortimentet vilket varierar mellan landets regioner.