Absorberande inkontinensskydd suger upp urin som läcker ut. De finns i många olika storlekar och är utformade för olika former av urinläckage. Det finns både engångsskydd och flergångsskydd. Flergångsskydd kan tvättas och användas flera gånger.

Det finns skydd med olika typer av fixering. Viktigast är att skyddet håller tätt, snabbt suger upp urin och inte luktar illa.

Till de absorberande skydden hör också tvättbara trosor med absorberande gren. Dessa kan användas istället för engångsskydd.

Underlägg och skydd för underlag finns i många storlekar. Dessa finns som både engångsskydd och flergångsskydd.