Kontinensstöd eller vaginala stöd är ett hjälpmedel som ger ett stöd åt urinröret. Stödet förs in i slidan och används när man läcker urin i samband med ansträngning. Vaginala stöd finns för engångsbruk och flergångsbruk. En tampong i stor storlek kan också fungera som ett kontinensstöd.