Elstimulering används vid daginkontinens pga överaktiv blåsa och vid svårigheter att tömma blåsan. Elstimuleringen kan ske via hudelektroder vilket kallas TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering). En annan metod är att en kateter förs in i blåsan (intravesikal elstimulering). Denna behandling är mycket tidskrävande och utförs på några få kliniker i landet.

Annons

Annons