Barnets hälsohistoria är viktig för att kunna ställa rätt diagnos.

Hälsohistorian inkluderar allmäntillstånd, smärta, kissvanor, urinläckage, avföringsvanor, tidigare sjukdomar och diagnoser, medicinering och ärftlighet samt hur barnet själv upplever sina besvär.

Här hittar du frågor att förbereda inför första besöket hos en vårdgivare.