Att skriva ner när och hur mycket barnet kissar och när och hur mycket barnet dricker under två dygn är en viktig del av utredningen. Ibland ombeds man också notera hur stort läckaget är och i vilken situation läckaget sker. Listorna hjälper till vid diagnossättning men är även ett bra verktyg vid utvärdering av insatt behandling.

Här hittar du ett exempel på urin- och dryckesmätningslistor.

På ett nattschema noteras episoder av sängvätning samt en skattning av hur stort läckaget är (stort – litet).

Här hittar du ett exempel på nattschema.