Neurologisk undersökning innebär kontroll av reflexer, känsel och funktion i benen.

Kroppslig undersökning omfattar inspektion i första hand av rygg och ben.

Residualurinundersökning är en undersökning med ultraljud för att ta reda på om barnet tömmer blåsan när barnet kissar.

Urinflödesmätning kan göras vid utebliven effekt av blåsträning/uroterapi hos det inkontinenta barnet, hos barn med blåstömningsbesvär eller svag urinstråle och vid upprepade urinvägsinfektioner.

Rektalt ultraljud görs ofta vid misstänkt förstoppning.

Cystometri/urodynamik är en undersökning som visar hur blåsan och bäckenbotten fungerar. Undersökningen görs vid misstanke om neurologisk påverkan på blåsan eller vid annan misstanke om påverkan på de övre urinvägarna.

Det är mycket sällan röntgenundersökningar behöver göras