Skrattinkontinens är en plötslig blåstömning i samband med ett skrattanfall. Det förekommer hos barn och ungdomar under och strax efter puberteten. Tillståndet är vanligare hos flickor. Bortsett från urinläckage vid skrattanfall fungerar blåsan bra. Man tror att problemet beror på en ”felkoppling” i hjärnan som gör att blåsan reflexmässigt töms vid skratt. Tillståndet ska inte förväxlas med ansträngningsinkontinens hos vuxna.

Efterdropp/urinläckage efter att ha kissat kan uppstå hos flickor i förpuberteten som tidigare varit torra. Det som orsakar läckaget en stund efter att ha kissat är att en skvätt urin hamnar i vagina. När barnet lämnar toaletten läcker skvätten ut. Detta kallas för uretrovaginal reflux och växer bort under puberteten.

En dubbelmissbildning av en eller båda njurarna kan leda till ett konstant läckage då den extra urinledaren kan mynna ut i vagina eller vulva hos flickor. Missbildningen ger ett långsamt men konstant urinläckage. Tillståndet kallas ektopisk uretär.

Pojkar kan födas med ett membran i urin röret som hindrar urinflödet i olika utsträckning. Missbildningen kallas uretravalvel. Är hindret inte så uttalat kan det dröja innan missbildningen upptäcks. Ofta blir pojkarna torra i förväntad tid men får vid 4 – 5 års ålder urinträngningar och skvättvisa urinläckage.