För att kunna tömma blåsan krävs ett koordinerat samarbete mellan blåsan och urinrörets ringmuskel som är en del av bäckenbotten. När vi kissar drar blåsan ihop sig samtidigt som bäckenbotten slappnar av. Av olika anledningar kan blåsan och bäckenbotten arbeta samtidigt istället för att arbeta växelvis. Detta resulterar i en sämre blåstömning. Att inte tömma blåsan kan orsaka urinvägsinfektioner men också skada njurarna.

Den bristande koordinationen kan vara neurologiskt orsakad som vid till exempel ryggmärgsbråck och ryggmärgsskador samt vid neurologiska diagnoser som bland annat cerebral pares (CP).

Svårigheter att tömma blåsan kan också uppstå om barnet av någon anledning väljer att skjuta på toalettbesök genom att knipa med bäckenbotten. Ett långvarigt knipande med bäckenbotten kan göra att det blir svårt att slappna av med musklerna när barnet ska kissa. Barnet kissar då med ”bromsen på ”.