Sängvätning eller enures som det kallas på fackspråk, är oerhört vanligt. 5 – 10% av alla lågstadiebarn är drabbade. Det är lika vanligt i alla kulturer och samhällsgrupper och förekommer hos både pojkar och flickor. Det är lite vanligare hos pojkar.

Tidigare trodde man att sängvätning orsakades av psykiatriska problem eller dålig uppfostran. Forskning har dock visat att det finns tre kroppsliga orsaker som ofta samverkar till problemet. De flesta barn som lider av sängvätning är svåra att väcka på natten, många av barnen har njurar som bildar för mycket urin under natten och många har en urinblåsa som har lite för lätt för att dra ihop sig (=kissa) . Ibland kan förstoppning orsaka att blåsan blir stressad och får lättare att dra ihop sig. Det har visat sig att det är mycket vanligt att man ärver sängvätning inom familjen.

Att vara sängvätare är inte farligt men studier har visat att många barn med enures lider av dåligt självförtroende vilket i sin tur kan ge psykologiska eller sociala problem. I de flesta fall växer sängvätningen bort så småningom men det kan ibland dröja långt upp i skolåldern eller längre. När barnet är besvärad av sängvätningen bör man söka hjälp för besvären inom skolhälsovården eller på din vårdcentral.