Urinläckage kan uppträda vid ökat buktryck, till exempel vid hosta, hopp, tunga lyft och joggning. Typiskt är att små skvättar av urin avgår utan trängningar.

Orsaken är bristande stöd under övergången mellan urinrör och blåsa på grund av svaghet i ligament och muskler och/eller en försämrad funktion i urinrörets slutmuskel som medför lågt tryck i urinröret. Denna typ av inkontinens drabbar framförallt kvinnor efter graviditet och förlossning.

Andra orsaker kan vara kronisk förstoppning, kronisk hosta och övervikt.

Ansträngningsinkontinens är ovanlig hos män men kan förekomma efter operation av prostatacancer. En så kallad hyvling på grund av godartad prostata förstoring resulterar mycket sällan i ansträngningsinkontinens.

Andra orsaker kan vara missbildningar i urinvägarna eller neurologiska orsaker.