Urinstopp är ett allvarligare tillstånd än att läcka urin, då både urinblåsa och njurar kan skadas. Man pratar om akut urinstopp, då man helt plötsligt inte kan kissa alls, eller att det endast kommer mycket små mängder. Det är inte ovanligt med nattliga läckage vid urinstopp hos framförallt män. Kroniskt urinstopp karakteriseras av långvariga problem med att kissa. Symptomen kan förväxlas med överaktiv blåsa och trängningsinkontinens, då man behöver kissa ofta för att blåsan inte töms helt. Kan ibland vara orsak till upprepade urinvägsinfektioner.

Orsaken till tömningsbesvären hos män är oftast godartad prostataförstoring. Prostata sitter strax nedanför urinblåsan och omsluter urinröret. Är prostata förstorad, får urinblåsan svårare att tömma sig. Andra orsaker kan vara neurologiska sjukdomar som till exempel efter stroke eller vid multipel skleros ( MS).

Diabetes kan på sikt skada nerver och blodkärl i urinblåsan, vilket kan leda till tömningsproblem. Förträngning i urinröret kan vara en annan orsak.

Orsakerna till tömnings svårigheter hos kvinnor kan till exempel vara i samband med eller efter förlossning, vilket kan bero av tryck på nerverna som styr blåsan. Även framfall kan vara en orsak och de tidigare nämnda neurologiska sjukdomarna.