Urinvägsinfektion är en av de vanligaste orsakerna till infektionsrelaterade besök i öppenvård. Begreppet omfattar allt från okomplicerad blåskatarr till urinvägsinfektion med hög feber. Det vanligaste är dock okomplicerad blåskatarr och är vanligast hos kvinnor eftersom urinröret är kortare. När bakterier (vanligen tarmbakterier) tränger in i urinblåsan via urinröret uppstår en urinvägsinfektion.

Blåskatarr hos kvinnor blir ofta bättre redan efter några dagar och går ofta över av sig själv inom en vecka.

I de fall män drabbas är ofta också prostatakörteln infekterad.

När kvinnor når övergångsåldern ökar risken att drabbas av urinvägsinfektion på grund av att det kvinnliga könshormonet östrogen minskar vilket ger skörare slemhinnor. Urinvägarna blir då lättare irriterade och urinvägsinfektion kan uppstå. Rekommendationen är vid återkommande urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor att använda lokal östrogenbehandling.

Vid urinvägsinfektion och feber är alltid njurarna och/eller prostata engagerade och påverkar allmäntillståndet.

Akut cystit är enbart lokaliserad till de nedre urinvägarna och yttrar sig som täta trängningar och sveda, men ger ingen allmänpåverkan och feber.

Asymtomatisk bakteriuri är en term som används när det i upprepade urinprov visar att det finns bakterier i urinen men man har inga symtom från urinvägarna. Detta är helt ofarligt. Behandling rekommenderas endast vid graviditet.