Medlemmar i Sinoba är välkomna till föreningens årsmöte fredag 8 april 2021, kl 14:00 över Teams. Obligatorisk föranmälan till info@sinoba.se ! Ange namn, e-post-adress och telefonnummer. Länk sänds ut.

Motioner skickas senast den 31 mars 2021 till info@sinoba.se

På vår hemsida finns handlingarna:

Vill du läsa bokslutet, hör av dig till info@sinoba.se

VÄLKOMNA!

Barbro Sedlenieks
Ordförande i Sinoba