Sinoba är en ideell förening. Styrelsen består av sjukvårdspersonal och personer med urinproblem. Styrelsen arbetar ideellt och välkomnar därför ekonomiska bidrag och donationer.

Alla bidrag är mycket uppskattade!

Sinobas bankgiro är 5441 – 1475.
Sinobas organisationsnummer är 802429 – 5134 .
Säte: Stockholm