Sinoba är en ideell förening. Styrelsen består av sjukvårdspersonal och personer med blåsbesvär. Styrelsen arbetar ideellt och välkomnar därför ekonomiska bidrag och donationer.

Alla bidrag är mycket uppskattade!

Sinobas Swishnummer är 1 235 381 306.
Sinobas bankgiro är 5441 – 1475.
Sinobas organisationsnummer är 802429 – 5134 .
Säte: Stockholm