Sinoba värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Registrerade uppgifter
Vi registrerar primärt kontaktuppgifter som den registrerades namn, adress, telefonnummer och e – postadress.
SINOBA registrerar inte personnummer eller känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar hos oss registreras i vårt medlemsregister och används endast för det ändamålet.

Utlämnande av personuppgifter
Den information du lämnar till SINOBA kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför SINOBA som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är SINOBA personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden.
Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa SINOBA instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av SINOBAS instruktioner.
Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge du är medlem i SINOBA.

Säkerhet och skydd av personuppgifter
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker.
SINOBA har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud för SINOBA per e-post info@sinoba.se

Besökaridentifiering – cookies och loggar
Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standardlogg – information, däribland din IP – adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser, men detta går inte att spåra till enskilda personers användande. Vi använder oss av kontaktformulär på våra sidor där du som användare själv kan välja att fylla in din epost – adress för att bli kontaktad. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter i enlighet med vår ”Behandling av personuppgifter”, läs mer ovan.
För att tillse att SINOBAS webbplats sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder ”cookies” i vår cookiepolicy . Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media – applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media – applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media – applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media – applikation, SINOBA har lite eller ingen kontroll över detta. SINOBA tar inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media – applikation.

Cookies policy
”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar vilket gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. SINOBA använder cookies för att ge våra besökare på webbplatsen den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi använder också tredjepartscookies för att med Google Analytics mäta besökarantal, hur länge besökaren stannar på webbplatsen, registrera trafikkälla m.m. Vi använder även Google Tag Manager.
SINOBA kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Statistiken ligger till grund för det vi baserat på data, ska kunna optimera innehållet för besökarna. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande.