Barbro Sedlenieks, Ordförande
Anna Martinsson, Vice Ordförande
Åsa Berggren Persson, Sekreterare
Ingvar Mellerby, Kassör.
Helena Engqvist, Styrelseledamot
Linda Jönsson, Styrelseledamot
Mats Stenberg, Styrelseledamot

Valberedning april 2020

Inger Söderlind, Sammankallande
Anna Hägglund, Ledamot

Vill du komma i kontakt med Sinobas styrelse eller valberedning, skriv ett mejl till info@sinoba.se

Adress:
Sinoba, c/o Ingvar Mellerby, Flädermorsbacken 13, 167 62 Bromma