Barbro Sedlenieks, Ordförande
Anna Martinsson, Vice Ordförande
Ulf G H Malmsten, Sekreterare
Ingvar Mellerby, Kassör.
Helena Engqvist, Styrelseledamot
Linda Jönsson, Styrelseledamot
Åsa Berggren Persson, Styrelseledamot

Valberedning april 2020

Inger Söderlind, Sammankallande
Anna Hägglund, Ledamot

Vill du komma i kontakt med Sinobas styrelse eller valberedning, skriv ett mejl till info@sinoba.se

Adress:
Sinoba, c/o Ingvar Mellerby, Flädermorsbacken 13, 167 62 Bromma