Anna Martinsson, Ordförande
Åsa Berggren Persson, Vice Ordförande
Frida Hasselgren Sekreterare
Ingvar Mellerby, Kassör.
Maria Bertilsson, Styrelseledamot
Linda Jönsson, Styrelseledamot
Mats Stenberg, Styrelseledamot

Valberedning april 2023

Inger Söderlind, Sammankallande
Anna Hägglund, Ledamot

Vill du komma i kontakt med Sinobas styrelse eller valberedning, skriv ett mejl till info@sinoba.se

Adress:
Sinoba, c/o Ingvar Mellerby, Flädermorsbacken 13, 167 62 Bromma