Malin Daniel, Ordförande
Anna Martinson, Vice Ordförande
Ulf G H Malmström, Sekreterare
Ingvar Mellerby, Kassör.
Barbro Sedlenieks, Styrelseledamot

Valberedning april 2020

Inger Söderlind
Anna Hägglund
Margareth Harris

Vill du komma i kontakt med Sinobas styrelse eller valberedning, skriv ett mejl till info@sinoba.se

Adress:
Sinoba, c/o Ingvar Mellerby, Flädermosbacken 13, 167 62 Bromma