Desmopressin (Minirin ®, Nocutil ®) används för behandling av sängvätning. Medicinen tas på kvällen en timme innan läggdags och gör att njurarna inte släpper igenom så mycket urin under natten. Medicinen har samma funktion som det naturliga hormonet vasopressin. Effekten märks direkt. Dosen kan behöva justeras. Medicinen har ingen botande effekt. Om behandlingen fungerar kan familjen och barnet bestämma om medicinen ska ges varje kväll eller endast inför ”viktiga” nätter. Väljer man att ta medicinen varje natt bör kortare uppehåll göras var tredje månad för att utvärdera om behandlingen fortfarande behövs.

Antikolinergiska läkemedel (Ditropan®, Detrusito l®, Toviaz®,Vesicare®) kan användas vid svårbehandlad sängvätning och vid daginkontinens som beror på en överaktiv blåsa. Dessa mediciner lugnar blåsan men har tyvärr biverkningar som begränsar användningen. Vanliga biverkningar är förstoppning, muntorrhet och svårigheter att tömma blåsan.

Antidepressiva läkemedel (Tofranil®, Saroten®) används i undantagsfall vid mycket svårbehandlad sängvätning. Dessa läkemedel har besvärliga biverkningar och kan vara mycket farliga om de överdoseras och ordineras därför endast av specialister.