Förstoppning kan ge symtom från blåsan i form av täta trängningar med plötsliga attacker av kissnödighet, urinläckage och urinvägsinfektioner.

Behandlingen består av råd kring kost och livsstil men kan behöva kompletteras med läkemedelsbehandling.