RIK är en förkortning för Ren Intermittent Kateterisering. Behandlingen innebär att man för in en kateter via urinröret upp till blåsan för att tömma ut urin. När blåsan är tömd dras katetern ut. Proceduren upprepas sedan en till flera ggr under dagen beroende på behov. RIK bedöms idag vara den bästa blåstömningsmetoden om man inte har en naturlig blåstömning.