Larmbehandling vid sängvätning är, om barnet känner sig motiverat till behandlingen, ett bra första behandlingsalternativ. Sängvätningslarmet är en apparat som ger en ljudsignal när barnet kissar. Detta gör att barnet gradvis lär sig känna igen kroppens egna signaler.

Larmbehandling är den behandling som ger bäst bestående resultat, cirka tre fjärdedelar av barnen blir torra med hjälp av larmet. Det är viktigt att barnet och föräldrarna är motiverade till behandlingen då den kräver stort engagemang och ofta involverar hela familjen.

Larmbehandling rekommenderas från 6 års ålder eller tidigare om barnet förstår hur larmet fungerar och är motiverad.