När du söker hjälp på grund av problem med urinblåsan kommer man att vilja veta följande:

Sjukdomshistoria det finns många sjukdomar som kan påverka urinblåsan. Några exempel är prostataförstoring, livmoderframfall, neurologiska sjukdomar som exempelvis multipel skleros (MS), stroke och Parkinsons sjukdom. Andra orsaker kan vara efter operationer i ryggen, såsom diskbråck och spinal stenos. Urologiska/gynekologiska ingrepp kan också orsaka problem med urinblåsan.

Blåsbesvär hur ofta kissar du under dygnet och vilka volymer är det varje gång. Förekommer urinläckage i samband med att du känner urinträngning eller vid ansträngning? Svårigheter att tömma urin blåsan?

Läkemedel vissa läkemedel kan antingen försvåra blåstömningen eller ge ett ökat behov av att tömma urinblåsan.

Förstoppning tarm och blåsa ligger väldigt nära varandra, vilket gör att en full tarm kan orsaka både blåstömningsbesvär och trängningsbesvär.

Urinläckage man kommer vilja veta hur stora mängder du läcker och i vilka situationer.

Livskvalitet målet är alltid att försöka förbättra livskvaliteten, därför är det viktigt att veta hur och på vilket sätt dina besvär påverkar dig i din vardag.