Miktions och vätskelista: Blåsfunktionen kan kartläggas med hjälp av en urinmätningslista. Registrering görs under två dygn, skriv ner klockslag för blåstömning och volym. Tillfällen med läckage och subjektiv uppskattning av dess storlek bör också noteras. Under dessa två dygn noteras även vätskeintag.

Här hittar du ett exempel på urin- och dryckesmätningslistor.