Tarm och blåsa påverkar varandra då de ligger mycket nära anatomiskt. Är tarmen full av avföring kan denna trycka mot blåsan och försvåra blåstömningen. Det kan å andra sidan även ge trängningsbesvär med konstant behov av att tömma blåsan. Irritativa tarmsjukdomar kan också påverka blåsan och göra att denna blir mera känslig. Kronisk förstoppning och år av krystande försvagar bäckenbotten och ökar risken för både urin och avföringsläckage.

En överfull blåsa kan å andra sidan ge tarmbesvär i form av förstoppning eller diarré.