UNDERSÖKNINGAR INOM PRIMÄRVÅRDEN

Urinodling
Har du besvär med täta trängningar, sveda i urinröret, illaluktande urin och/eller feber kan du ha urinvägsinfektion. Innan antibiotika sätts in , ska urinodling tas. Urinsticka bör inte användas, då den inte alltid är tillförlitlig. Har du kvarliggande kateter (KAD) eller använder tappningskateter, är det inte ovanligt med bakterier i urinen. Detta behandlas endast vid exempelvis feber och/eller svåra trängningar.

Kontroll av residualurin
Det är den mängd urin som är kvar i blåsan när du har kissat. En residualurinmängd om >200 ml kan i vissa fall behöva utredas av specialist.

Undersökning av prostatan
Med ett finger i ändtarmen kan läkaren känna på prostata och bedöma storleken.

Gynekologisk undersökning.

Blodprover PSA (prostataspecifikt antigen)
Är ett ämne som utsöndras från prostatakörteln. PSA – värdet i blodet ökar med åldern, eftersom prostata långsamt blir större hos de flesta män. Är PSA – värdet över en viss nivå, behöver prostata undersökas för att ta reda på orsaken. Kreatinin är ett blodprov som tas för att få en uppfattning om njurarnas funktion.

 

UNDERSÖKNINGAR INOM SPECIALISTVÅRDEN

TRUL (transrektalt ultraljud)
Innebär att man med en ultraljudsstav, som förs in en bit i ändtarmen, mäter prostatans storlek.

TRUL med vävnadsprov (biopsi)
Görs vid förhöjt PSA, där det finns misstanke om prostatacancer. Läkare tar små bitar av prostatan med hjälp av en ultraljudsstav försedd med en nål.

Cystoskopi
Är en undersökning av urinrör och urinblåsa. Man kan värdera prostatans storlek och upptäcka förträngningar i urinröret, blåsstenar, tumörer och andra förändringar i urinblåsan. Läkaren för in ett så kallat cystoskop (ett smalt rör försett med förstorande optik) genom urinröret upp till urinblåsan. Cystoskopet är kopplat till en kamera och bilden visas på en bildskärm.

Cystometri
Innebär undersökning av blåsans funktion. En tunn plastkateter med gel på förs in i urinblåsan. Genom katetern fylls blåsan med koksaltlösning, samtidigt som trycket i blåsan mäts. Via en tunn kateter i ändtarmen mäts buktrycket. Under undersökningen registreras olika grader av urinträngningar. När blåsan känns full, avbryts vätskepåfyllningen, och du får kissa vid sidan av katetern i en flödesmätare.