Medlemmar i Sinoba är välkomna till föreningens årsmöte onsdag 12 april 2023, kl 19:00. Obligatorisk föranmälan till info@sinoba.se ! Ange namn, e-post-adress och telefonnummer.

Motioner skickas senast den 29 mars 2023 till info@sinoba.se

På vår hemsida finns handlingarna:

Vill du läsa bokslutet, hör av dig till info@sinoba.se

VÄLKOMNA!

Barbro Sedlenieks
Ordförande i Sinoba