Akupunktur kan användas som alternativ behandling vid överaktiv blåsa och trängningsinkontinens. Syftet är att få en avslappnande effekt i blåsan. Tunna nålar sätts i det område där nerverna som bland annat styr blåsan utgår från ryggmärgen. Ofta används förstärkningsnålar i armarna, benen och på hjässan. Metoden kommer ursprungligen från Kina men har ”översatts” till västerländsk medicin. Socialstyrelsen godkände akupunktur som behandlingsmetod 1984.

TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering kan användas vid behandling av överaktiv blåsa och trängningsinkontinens. Stimuleringen sker via hudelektroder. Elektroderna placeras långt ner på ryggen där nerverna som styr blåsa och urinrör utgår från ryggmärgen. Med behandlingen vill man få en ökad blåskapacitet och öka den viljemässiga kontrollen över urinblåsan. TENS behandling kan man lära sig att utföra i hemmet.

PTNS Perkutan Tibial Nervstimulering används också som behandling av överaktiv blåsa och trängningsinkontinens. En akupunkturnål sticks in i en punkt på underbenet och en elektrod placeras i fotvalvet på samma ben. Vid stimulering ska en pirrande känsla och/eller en sammandragning ske i fotens muskler. Behandlingen utförs inom vården och en behandlingsperiod är oftast 1 – 2 ggr/vecka i 6 – 12 veckor.

Vaginal- och/eller analelstimulering används som behandling av både ansträngningsläckage och trängningsläckage. Syftet är att antingen stimulera och stärka muskulaturen eller att dämpa blåsaktiviteten. Elstimulering kan hjälpa dig som har svårt att aktivera bäckenbotten (hitta knipet).

Sakral Neuromodulering (SNM) är en terapi som används för att behandla urininkontinens, överaktiv blåsa, urin retention, fekal inkontinens och dubbel inkontinens.
En implanterad neurostimulator skickar milda elektriska pulser till nerverna som styr urinblåsa och tarm.
Neurostimulatorn kan hjälpa till att återställa kommunikations­problemen mellan hjärnan och bäckenbotten.
Det finns en möjlighet att göra ett test under ett par veckors tid för att utvärdera om terpin fungerar för patienten, före implantation av neurostimulatorn. Terapin kan öka livskvaliten och förändra livet till det bättre. Hittills har 375.000+ patienter globalt behandlats med SNM terapin.