Kvinnor med svåra besvär av ansträngningsläckage kan få inopererat ett band som stöttar urinröret. Det heter TVT eller TOT, och görs av gynekolog.

Män som drabbas av ansträngningsläckage kan få en kuff inopererad. Denna läggs runt urinröret och gör att man håller tätt. En annan metod är att operera in ett band som stöttar upp under urinröret. En så kallad slynga.