Vid överaktiv blåsa och trängningsinkontinens:

  • Antikolinergika är en grupp läkemedel med en muskelavslappnande effekt på blåsan, vilket minskar antalet kissningar och även eventuellt urinläckage. Biverkningarna är framförallt muntorrhet, torra ögon och förstoppning.
  • Mirabegron har också en muskelavslappnande effekt på blåsan. Biverkningar är ökad puls, urinvägsinfektion eller huvudvärk.
  • Botox är ett nervgift som förlamar muskler och kan sprutas in i blåsans muskel. Detta gör att blåsan delvis tappar sin förmåga att dra ihop sig, vilket medför att den ”lugnar sig”. Som biverkningar kan man få ökad risk för urinvägsinfektioner och svårigheter att tömma blåsan. Det kan förekomma, att man måste tillämpa självtappning (RIK).

Vid ansträngningsinkontinens:

  • Duloxetin är ett läkemedel som delvis stärker muskulaturen i bäckenbotten. Läkemedlet kan förvärra depressionssymptom, samt leda till muntorrhet och förstoppning. Används främst hos män. Påbörjad behandling med detta läkemedel avbryts aldrig direkt, utan man bör successivt minska dosen.
  • Mot nattliga urinläckage eller ökad nattlig urinproduktion finns Desmopressin, ett läkemedel som minskar urinproduktionen under natten. Viktigt är att man då detta läkemedel används, drar ned på vätskeintaget, så inte njurarna överansträngs.