Kateterbehandling:

  • Ren intermittent kateterisering (RIK): Denna metod innebär att du själv för in en kateter i urinblåsan för att tömma den. Detta görs regelbundet, cirka 4 – 5 gånger/dag.
  • Suprapubisk kateter: Är en kateter som sätts in via buken till blåsan.
  • Kvarliggande kateter (KAD): Är en kateter som förs in i blåsan via urinröret. Både den och den tidigare hålls kvar i blåsan med hjälp av en vätskefylld ballong.